Hjälp

Det finns en hel del hjälp att få för den som lever med värk, men mycket av den får man leta rätt på själv. Det mesta jag själv fått hjälp med har jag fått information om genom andra som lever med värk, genom patientgrupper på Facebook t.ex. Det är den viktigaste orsaken till att den här hemsidan finns. Jag tycker det ska vara lättare att få veta vad jag själv kan göra för att må så bra som möjligt och att få veta vad jag kan få hjälp med. Det finns hjälp att få på olika områden och från olika instanser. Försäkringskassan sköter ekonomisk hjälp vid sjukdom och funktionshinder. Vården sköter den medicinska hjälpen. Kommunen kan ge ekonomiska bidrag, men också praktisk hjälp som t.ex hemtjänst och med personligt ombud. Här kommer du hitta tips om vart du ska vända dig för att få hjälp med det du behöver.

 

 Medicinsk  - Läkare, specialister, fysioterapeut, ortopedingenjör, arbetsterapeut, dietist

 

Mental/Psykisk - Prata med någon, söka kunskap

 

Ekonomisk - Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen, stipendier,

 

Praktisk - hjälpmedel, ledstöd, hemtjänst/personlig assistans, färdtjänst

Kontakt

Värkvardag varkvardag@gmail.com