Medicinsk hjälp - VÅRD

Många som lever med värk, tycker inte att de fått så mycket hjälp från vården. Om värken inte har tydliga orsaker, kan det vara svårt att bli tagen på allvar. Även om det visat sig att det inte går att bota värken finns det en hel del vården kan göra för oss. Medicinsk hjälp kan vara att få få smärtstillande medicin utskriven, men lika mycket handlar det om undersökningar, diagnostisering, operationer, träning, rehabilitering och samtal.

Först och främst är det viktigt att få en diagnos, ett namn och förklaringar på varför det gör så ont. För att få diagnos och sedan den hjälp som finns, kan man behöva träffa ett antal olika personer inom vården. Man behöver också som patient veta vilka personer man behöver träffa och be om remisser till dessa. Väldigt lite av den hjälp jag fått har jag blivit erbjuden av läkare eller handläggare. Jag har fått veta om den genom tips från andra med liknande problem och sedan bett om remiss, eller själv tagit kontakt. Så här följer en lista på de personer i vården som en person med värk kan behöva träffa:

Läkare på vårdcentral (VC) - för att hålla i trådarna runt patienten, skriva recept på mediciner, skriva remisser (för undersökningar, provtagningar och till specialister), skriva intyg, ge råd och att tillsammans med patienten göra upp en plan för rehabilitering

Fysioterapeut ( tidigare Sjukgymnast ) - för att få råd och stöd i hur man bör och inte bör använda kroppen och hur man kan träna, när man har ont. Med rätt träning kan de flesta må bättre. Det behövs ingen remiss. Man kontaktar själv en sjukgymnastklinik och bokar tid, men läkaren kan tipsa om var det finns sjukgymnaster

Arbetsterapeut - för att få råd och hjälp med de praktiska svårigheter som beror på sjukdom eller funktionshinder. Genom arbetsterapeuten kan man få eller få låna vissa hjälpmedel från landstinget. Hen kan också hjälpa till med intyg mm vid ansökan för ekonomisk hjälp för att anpassa hemmet. Det brukar nu inte behövas remiss. Arbetsterapeuter finns på många vårdcentraler, men också på rehabiliteringskliniker och arbetsförmedlingen.

Specialistläkare (smärtläkare, neurolog, ortoped el reumatolog mfl) - för att få hjälp med smärtlindring och kunskap om orsakerna till smärtan och vad man vet om möjliga behandlingar. Ofta behövs remiss från din läkare på VC, men det finns privata alternativ, där ingen remiss krävs.

Smärtrehabilitering - för att lära sig leva med värk och må så bra som möjligt. Det behövs ofta remiss från VC-läkare, eller specialist, men det finns privata alternativ, där ingen remiss krävs.

Ortopedingenjör - för att prova ut ledstöd (ortoser) som kan avlasta värkande leder och hjälpa kroppen till en bra hållning för att minska felaktig belastning.På många håll behövs remiss från smärtläkare, ortoped, reumatolog, eller vissa sjukgymnaster med förskrivningsrätt. Fråga din VC-läkare

Kurator - för att få information om vad man kan få hjälp med från samhället och vården och för att prata om den situation man lever i. Läkare på VC kan anvisa till en samtalsserie hos kurator, som ofta också finns där. En kurator kan också bedöma om man behöver annan psykologisk hjälp.

Psykolog/psykoterapeut - för att få hjälp vid depression, ångest mm. Att leva med värk är enormt påfrestande på många sätt. Smärtan i sig är en stress för kroppen och hjärnan och långvarig smärta kan leda till utmattningssyndrom eller utmattningsdepression. Att få en diagnos som innebar livslång smärta, eller att inte få diagnos och leva med ovissheten är en psykisk belastning och då kan det vara till stor hjälp att få samtala med en psykolog eller psykoterapeut. För psykologhjälp inom vården behövs remiss, men det finns också privata alternativ och man kan själv uppsöka psykakuten. 

Dietist - för att få information om hur det man äter kan påverka värken. Viss mat ökar eller minskar inflammationerna i kroppen, hjälper eller stjälper immunförsvaret osv och det kan göra stor skillnad. Man kan också få hjälp med att gå ner eller upp i vikt. Dietist finns på de flesta vårdcentraler och ofta kan man boka tid själv utan remiss.

Värkvardag - Eva Hylander - varkvardag.webnode.se - senast uppdaterad 2017-02-07                                                

Upp igen