Tänka och Känna

Det är ett konstant arbete att leva med värk, ett arbete kanske helt utan rast och riktig vila. Den som inte upplevt det kan ha väldigt svårt att förstå det. Så klart att man blir trött. Hjärnan blir så trött av smärtan att den gör fel med tex sämre minne och mer ljudkänslighet som följd. Det är därför det behövs ett kapitel om att tänka och känna i boken om Värkvardag.

 

Innehåll:

Inledning: Tänka och känna

Kontroll och balans

Sörja förlorade förmågor*

Hoppas och acceptera*

 

* De grå avsnitten är ännu inte publicerade, men jag planerar att skriva om dessa viktiga ämnen senare

 

Värkvardag - Eva Hylander - senast uppdaterad 2017-05-15

 

varkvardag.webnode.se

 

Upp igen

Kontakt

Värkvardag varkvardag@gmail.com