HÄNDER

Att ha smärta i fingrar och handleder är väldigt opraktiskt och handikappande. Händerna behövs till så mycket. Det är dessutom svårare att hitta bra ledstöd till händerna. Vanlig elastisk binda är opraktisk, eftersom vi behöver kunna tvätta händerna ofta, och tejpar nöts och släpper fortare än på andra kroppsdelar. Det finns dock en hel del man kan göra för att minska smärtan och underlätta i vardagen:

 

  1.   Avlasta och vila  
  2. Använda smarta saker som minskar belastningen
  3. Använda stöd för leder och muskler
  4. Behandla mot smärta och svullnad