Ordlista

Arbetsterapeut (AT) Den som bedömer behov av hjälpmedel i hemmet eller på arbetsplatsen och behov av bostadsanpassningar. Arbetsterapeuter finns bla på vårdcentraler, arbetsförmedlingar, rehabiliteringskliniker mm. Du behöver oftast inte någon remiss för att träffa en arbetsterapeut på vårdcentral,...
Aktivitetsersättning Egentligen samma som sjukersättning, men för personer under 30 år.     Arbetslivsintroduktion (ALI) En period hos arbetsförmedlingen, då en sjukskriven tillsammans med en handläggare ser över möjligheterna att återgå till arbetet eller omskola sig. Under ALI är det...