För myndighetskontakt

Aktivitetsersättning

Egentligen samma som sjukersättning, men för personer under 30 år.

 

 

Arbetslivsintroduktion (ALI)

En period hos arbetsförmedlingen, då en sjukskriven tillsammans med en handläggare ser över möjligheterna att återgå till arbetet eller omskola sig. Under ALI är det vanligt att man går någon kurs eller provar att arbetsträna.

 

Förmånsintyg

Ett intyg, i plånboksformat, som intygar att personen har sjuk-, aktivitets- eller handikappersättning från FK. Intyget ger rätt till pensionärsrabatt, där det finns sådan.

 

Handikappersättning

Ersättning till personer med funktionshinder från försäkringskassan, som ska ersätta merkostnader och hjälpbehov.

 

Sjukersättning (Stadigvarande)

det som tidigare hette sjukpension. Man kan beviljas stadigvarande sjukersättning om försäkringskassan (FK) bedömer att man inte kommer kunna arbeta alls, eller viss del, fram till ålderspensionering.

 

Sjukpension

Heter numera Sjukersättning

 
Eva Hylander 2016-10-06

Kontakt

Värkvardag varkvardag@gmail.com