Ordlistor

06.02.2017 12:55

Vad är en fysioterapeut? Vad kan en arbetsterapeut och en ortopedingenjör göra för mig med smärta? Vad är arbetslivsintroduktion? Varför blir man utförsäkrad och vad innebär det? Det senaste tillskottet på Värkvardag är en ordlista om vård, rehabilitering och läkemedel och en för kontakter med myndigheter som försäkringskassan och arbetsförmedlingen. 

I kontakten med vård och myndigheter behöver vi som patienter ha koll på många ord och titlar för att förstå vad läkaren/handläggaren säger eller skriver i journaler och brev. Jag hoppas att dessa ordlistor kan räta ut några frågetecken. Listorna kommer fyllas på med fler ord vartefter.

Kontakt

Värkvardag varkvardag@gmail.com